• header4.jpg
  • header5.jpg
  • header7.jpg
  • header8.jpg
  • header10.jpg

U heeft te weinig om uw doelen te bereiken

Wanneer wij met onze relaties in gesprek zijn, stellen we vast wat hun doelstellingen zijn. Hierbij kunt u denken aan: Financiële onafhankelijkheid, stoppen met werken of studie van de kinderen. Wanneer dit omschreven is, zullen we uw huidige situatie in kaart brengen en vaststellen of uw doelen te behalen zijn aan de hand van uw huidige voorzieningen.

Als uw doelen niet te realiseren zijn, kunt u aanvullende maatregelen treffen om uw doelen te realiseren. Wij kijken tevens naar de betaalbaarheid van aanvullende voorzieningen in relatie tot uw uitgavenpatroon. Dit kan ook inhouden dat uw doelstellingen bijgesteld moeten worden. Ook dit besef is waardevol om tijdig kennis van te nemen.

U heeft voldoende om uw doelen te bereiken

Het klinkt gek, maar ook dan kunnen wij u van dienst zijn. Waarom? Eigenlijk heel eenvoudig: mensen hebben niet het inzicht om exact vast te stellen of hun doelstellingen realistisch zijn. Dit inzicht kunnen wij maken voor u. En u in de toekomst blijven helpen vast te stellen of u nog steeds op koers bent.

U heeft meer dan genoeg om uw doelen te bereiken

Ook dit zien wij met grote regelmatig in de praktijk. Mensen zijn nog steeds flink aan het reserveren en konden al eerder het leven leiden dat ze voor ogen hadden. Gewenste doelstellingen zijn allang te realiseren terwijl u nog hard aan het sparen bent voor deze doelen. Wij maken dit inzichtelijk. U kunt dan bepalen hoe hiermee om te gaan.

Het bereiken van (financiële) balans in uw leven is belangrijk om rust en onafhankelijkheid te bereiken. Enerzijds reserveren voor later, maar anderzijds ook nu het leven leiden dat u wilt.

Wanneer u heel uw leven belasting heeft betaald, wilt u in geval van uw overlijden ook niet nog eens een groot gedeelte aan belasting voldoen. De wet voorziet in tal van mogelijkheden om uw vermogen over te dragen aan bijvoorbeeld uw kinderen. Wij kunnen dit voor u in kaart brengen en oplossingen bieden om dit te realiseren.